poniedziałek, 30 maja 2016

Od jutra można aplikować o środki na budowę PSZOK-ów!

Każda gmina lub związek gmin ma obowiązek posiadania PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od jutra będzie można aplikować o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Od 31 maja przez dwa miesiące, tj. do 31 lipca będzie można aplikować o dofinansowanie na budowę PSZOK-ów w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Źródło: www.depositphotos.com
Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na tworzenie centrów napraw produktów, które miałyby być nadal użytkowane, punkty odbiorów tekstyliów i urządzeń nadających się do dalszego użytkowania, czy punkty wymiany produktów sprawnych do użytkowania. Środki można przeznaczyć także na działania edukacyjne i informacyjne. 

Na konkurs przeznaczono 600 mln zł, ale tak kwota ze względu na wzrost zainteresowania może być wyższa. Wnioski należy składać w biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz