poniedziałek, 30 maja 2016

Od jutra można aplikować o środki na budowę PSZOK-ów!

Każda gmina lub związek gmin ma obowiązek posiadania PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od jutra będzie można aplikować o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Od 31 maja przez dwa miesiące, tj. do 31 lipca będzie można aplikować o dofinansowanie na budowę PSZOK-ów w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Źródło: www.depositphotos.com
Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na tworzenie centrów napraw produktów, które miałyby być nadal użytkowane, punkty odbiorów tekstyliów i urządzeń nadających się do dalszego użytkowania, czy punkty wymiany produktów sprawnych do użytkowania. Środki można przeznaczyć także na działania edukacyjne i informacyjne. 

Na konkurs przeznaczono 600 mln zł, ale tak kwota ze względu na wzrost zainteresowania może być wyższa. Wnioski należy składać w biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wtorek, 24 maja 2016

Gospodarka o obiegu zamkniętym się opłaca

Do tej pory człowiek korzystał z zasobów bez ograniczeń. Niestety są one w dużej mierze skończone. Dlatego w biznesie coraz częściej mówi się o korzyści płynącej z tzw. circular economy, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym. 
W Europie wciąż mamy problem z korzystania surowców wtórnych. Wytwarzane są nowe opakowania produktów, bez wykorzystania materiałów z recyklingu. Powoduje to straty i wzrost kosztów produkcji. A można temu zapobiec przez zastosowanie założeń tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Według raportu Fundacji Ellen McArthur gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby przynosiła zyski, należy oprzeć na trzech filarach:
Źródło:www.depositphotos.com
1. zachowanie i wzbogacenie kapitału naturalnego poprzez kontrolę ograniczonych zapasów i równoważenie strumieni zasobów odnawialnych;
2. optymalizacja wykorzystania surowców poprzez utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w obiegu, z zachowaniem ich najwyższej użyteczności w cyklach technicznym i biologicznym;
3. rozwijanie wydajności systemu poprzez identyfikację i usuwanie negatywnych efektów zewnętrznych. 
Fundacja Ellen MacArthur, SUN i McKinsey wspólnie oszacowały, że wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli Europie wykorzystać zbliżającą się rewolucję technologiczną do osiągnięcia do 2030 roku korzyści netto rzędu 1,8 biliona euro, czyli 0,9 biliona euro więcej niż przy obecnym linearnym modelu rozwoju.
Cały raport został opublikowany m.in. na stronie www.portalkomunalny.pl 

środa, 18 maja 2016

VIII Europejski Kongres Gospodarczy czas zacząć

Dziś rusza VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Przez trzy dni w Katowicach odbędą się liczne panele dyskusyjne związane z szeroko rozumianą gospodarką. Obok budownictwa, polityki energetycznej zostanie poruszony temat gospodarki odpadami.

Europejski Kongres Gospodarczy cieszy się renomą od wielu lat. Na 8. edycję zgłosiło się ponad 7 tys. uczestników. W tym roku od 18 do 20 maja odbędzie się aż 17 sesji tematycznych jednocześnie.
Trzeciego dnia, tj. 20 maja, zostaną poruszone tematy dotyczące gospodarki odpadami. Wśród zagadnień pojawią się kwestie problemów gospodarki odpadami, a budową spalarni w Polsce, zamówienia in-house, dlaczego Polacy nie segregują odpadów, nowe technologie, logistyka oraz unijny pakiet dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.


Agendę wydarzeń można znaleźć na stronie http://www.eecpoland.eu/

środa, 11 maja 2016

Dziś przypada Dzień bez Śmiecenia

11 maja przypada Dzień bez Śmiecenia. Jak go obchodzimy?
Dzień bez Śmiecenia w Polsce przypada 11 maja. Piętnaście lat temu właśnie tego dnia uchwalono pakiet ustaw w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, ruszył także system gospodarki odpadami opakowaniowymi. 
Świadomość Polaków, jak ważna jest segregacja odpadów i odpowiednie zarządzanie nimi z roku na rok jest wyższa. Zakłady zagospodarowania odpadów, samorządy lokalne oraz prywatne firmy starają się rozpowszechniać dobre praktyki i edukować. Z okazji Dnia bez Śmiecenia odbywają się liczne konkursy i eventy. M.in. Elektrobudowie S.A. w Katowicach zorganizowano piknik rodzinny z licznymi konkursami tj. wykonanie biżuterii z surowców wtórnych. Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń z okazji obchodów Dnia bez Śmiecenia można znaleźć na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl 

środa, 4 maja 2016

ZMP: KPGO uderza w samorządy, a w konsekwencji w mieszkańców

Związek Miast Polskich krytykuje Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO). Zdaniem ZMP jego założenia uderzają w samorządy lokalne, a w konsekwencji w mieszkańców. 
W KPGO znalazły się zapisy odnośnie planowanych poziomów recyklingu, które należy osiągnąć do końca 2020 roku. Dotyczą one m.in. osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania frakcji surowców wtórnych, tj. papier, szkło, PET czy metal, do ponownego użycia w wysokości 50% z odpadów komunalnych. Podobnie 50% odpadów komunalnych ma zostać poddanych recyklingowi, natomiast 30% ma ulec przekształceniu termicznemu. 
Jak donosi Portal Samorządowy, Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP jest zdania, że te wymagania nie są realne do osiągnięcia. To spowoduje, że samorządy będą musiały zapłacić kary za niewywiązanie się z założonych celów. A to przełoży się na przeciętnego Kowalskiego, któremu zostanie podniesiona opłata za odbiór odpadów.