piątek, 31 lipca 2015

Prawie 4,5 mld zł na ochronę środowiska

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził budżet na przyszły rok. Ponad 4,5 mld zł przeznaczy na ochronę środowiska.

NFOŚiGW ogłosił oficjalnie - budżet na 2016 r. wyniesie 4,5 mld zł, z czego ok. 1,7 mld zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Na projekty na rzecz gospodarki odpadami przeznaczono 992 mln zł, na ochronę powietrza 900 mln zł. Podmioty realizujące projekty międzywydziałowe oraz na ochronę różnorodności biologicznej i funkcję ekosystemów mogą w sumie liczyć na 550 mln, zaś działania podjęte na rzecz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi - 500 mln zł.

wtorek, 28 lipca 2015

Gminy same wybiorą model seketywnej zbiórki

Maciej Grabowski, Minister Środowiska, podczas wizyty Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gaci powiedział jasno - gminy same będą stanowić o tym, jaki model selektywnej zbiórki zastosują. 

Samorządy bały się rozporządzenia w sprawie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o której do niedawna mówiono w Ministerstwie Środowiska. Dzisiejsze zapewnienia Ministra jednak ich uspokoiły. Rozporządzenia nie będzie, a gminy same będą decydować, jaki model selektywnej zbiórki prowadzić. Pierwotnie proponowano, aby z odpadów wydzielano aż 12 frakcji odpadów, zrezygnować ze zbierania dwupojemnikowego u tzw. źródła czy ujednolicić pojemniki na odpady. Samorządy miały wybrać jeden z trzech proponowanych modeli. Na dzień dzisiejszy samorządy same regulują, jak prowadzona jest selektywna zbiórka. Niektóre z nich proponują podział odpadów na tzw. mokre i suche, inne zakładają wydzielenie odpadów zmieszanych oraz makulatury, szkła czy PET. Dlatego mieszkańcy gmin indywidualnie muszę zapoznać się z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy.

czwartek, 23 lipca 2015

Jest już rozporządzenie w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Wczoraj Ministerstwo opublikowało rozporządzenie ws. wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Już jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. Obowiązek sporządzania takich dokumentów nałożyła na nas Unia Europejska, która chce mieć gwarancję, że deklarowane inwestycje zostaną zrealizowane. Tylko te projekty, które zostaną zgłoszone do wojewódzkich planów będą miały szanse na dofinansowanie ze środków unijnych.
Rozporządzenia określa w jaki sposób przygotować zestawienia istniejących oraz planowanych RIPOK-ów, instalacji, zakładów czy składowisk. Wszelkie zmiany w obecnych planach mają zostać wprowadzone do 30.06.2016 r. Rozporządzenie można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego - www.rcl.gov.pl

poniedziałek, 20 lipca 2015

Recykling Rejs 2015 zakończony sukcesem

W piątek zakończył się Recykling Rejs 2015. Dominik Dobrowolski, ekolog, opłynął kajakiem wybrzeże Bałtyku. 

Zakończył się piąty Recykling Rejs po Bałtyku Dominika Dobrowolskiego. Ekolog przepłynął sam kajakiem wybrzeże Bałtyku od Szczecina do Gdyni. Po drodze zatrzymywał się w nadmorskich miejscowościach - sprzątał palże oraz spotykał się z mieszkańcami  jak i turystami. Współorganizatorem wyprawy była Fundacja PlasticsEurope Polska. Szczegółowe relacje z wyprawy są dostępne na www.recykling-rejs.pl

czwartek, 16 lipca 2015

Zakończenie Recykling Rejs 2015

Recykling Rejs po Bałtyku dziś oficjalnie się kończy. Ostatni przystanek Dominika Dobrowolskiego jest w Gdyni. 

Właśnie dziś przed południem Dominik Dobrowolski zakończy swój rejs po Bałtyku - Recykling Rejs. O godzinie 11 na gdyńskiej plaży przy Skwerze Kościuszki odbędzie się konferencja prasowa, podczas której ekolog dokona podsumowania swojej wyprawy i stanu czystości Bałtyku. Zaplanowano także rundę honorową z kajakarzami, wodnikami itd.

wtorek, 14 lipca 2015

Rejs po Bałtyku na półmetku

Dominik Dobrowolski 2 lipca ruszył kajakiem wzdłuż polskiego wybrzeża. A wszystko to,            aby promować eko-postawę. 

Od początku lipca Dominik Dobrowolski swoim kajakiem odwiedził plaże na Wyspie Wolin,
a także w Dziwnowie, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Mielnie, Unieściu, czy Kołobrzegu. Z obserwacji ekologa-podróżnika wynika, że na plażach jest dość czysto. Jedynie w Mielnie było sporo petów.
Niestety podróż nie przebiega gładko. Zmiany pogodowe, silny wiatr, innym razem upały dają się we znaki. Jednak Dominik Dobrowolski nie poddaje się i płynie dalej. Życzymy powodzenia!

sobota, 11 lipca 2015

O skutecznym wykorzystywaniu zasobów w UE

Podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego posłowie dyskutowali o gospodarce zasobooszczędnościowej.

W prowadzeniu tzw. gospodarki zamkniętego obiegu posłowie Parlamentu Europejskiego upatrują ogromną szansę - według nich powstanie aż 18 000 nowych miejsc pracy oraz przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Jednak aby wszystko funkcjonowało prawidłowo potrzebne są zmiany legislacyjne, o które apelowali deputowani w kierunku Komisji Europejskiej.
Wśród postulatów znalazła się potrzeba promocji tworzenia trwałych produktów oraz przedłużania ich trwałości i przydatności do ponownego użycia. Ponadto należy całkowicie zredukować zużycie zasobów do zrównoważonych poziomów, wykorzystanie zasobów odnawialnych. Do 2030 roku na szczeblu Unii Europejskiej powinna zostać zwiększona produktywność zasobów o 30%.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego podkreślają, że zmiany legislacyjne w postaci wniosków Komisja Europejska powinna złożyć do końca bieżącego roku.

środa, 8 lipca 2015

Radzimy sobie z bioodpadami

W Polsce stawiamy na recykling. Tak jak z resztą w całej Europie. Jeśli przyjrzymy się altanom osiedlowym to coraz częściej widzimy ład i porządek.
Jedna rzecz jest zastanawiająca. Co dzieje się z odpadami biodegradowalnymi? jak okiem sięgnąć mamy pojemniki na tworzywa sztuczne, makulaturę i szkło. Nawet po kilka do jednego surowca na terenie altany osiedlowej. Natomiast odpady bio są wyrzucane albo do kontenerów na odpady zmieszane albo na np. jeden z kilku kontenerów na tego typu odpady. Czyżbyśmy nie produkowali bioodpadów? Według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli gminy mają najmniejszy problem z tego typu odpadami. Na 20 tylko 2 nie radzą sobie z tym problemem, a osiągnięcie wskaźników ograniczenia składowania bioodpadów do 2020 r. do 35% jest według NIK możliwe do osiągnięcia.

środa, 1 lipca 2015

NFOŚiGW przeznaczy ponad 2 mln na ochronę środowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 2 mld zł na realizację czterech programów w III kwartale tego roku.
Prosument, Kawka, E-Kumulator i Lemur - na realizację tych programów można liczyć na wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW. Nabór ruszy w III kwartale 2015 roku.
W najbliższym czasie NFOŚiGW ogłosi nabór wniosków na E-Kumulator. Ten program jest skierowany dla przedsiębiorców, którzy  chcą ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko m.in. poprzez ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. Otrzymają preferencyjne pożyczki od 0,5 do 90 mln zł na ten cel.
W ramach Prosumenta beneficjenci otrzymają dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródłach energii. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022. Ponadto do końca 2016 roku będzie możliwość uzyskania wyższej dotacji np. w systemy fotowoltaiczne, aż do 40% kosztów kwalifikowanych.
Lemur ma na celu propagowanie energooszczędnych standardów w budownictwie. Budżet Lemura wynosi do 290 mln zł, z czego aż do 28 mln zł w formie dofinansowania bezzwrotnego.
Kawka ma na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji. O wsparcie będą mogły ubiegać się miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Całkowity budżet tego programu wynosi prawie 120 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 90% kosztów kwalifikowanych.
O naborze NFOŚiGW będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl