środa, 26 sierpnia 2015

Rynek odpadowy pod lupą

Komisja Europejska wzięła rynek odpadowy pod lupę. W badaniu można uczestniczyć do 4 września.
Według przepisów unijnych, obieg towarem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej jest nieograniczony, poza drobnymi wyjątkami. Aby usprawnić jego funkcjonowanie Komisja Europejska w styczniu rozpoczęła badania. Jeszcze przez ponad tydzień można za pomocą ankiety pomóc w określeniu barier w rozwoju rynku odpadowego. Kwestionariusze są dostępne na stronie www.ec.europa.eu.

środa, 19 sierpnia 2015

Problem dzikich wysypisk wciąż jest!

Reforma śmieciowa z 2011 roku miała zlikwidować problem tzw. dzikich wysypisk. Niestety jest jeszcze wiele czarnych punktów, gdzie takie nielegalne wysypiska się pojawiają. 

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli do 1 lipca 2013 roku było ok. 45 tys. dzikich wysypisk. Po 2013 roku przybyło ich w ciągu roku o 31 tys. Pytanie dlaczego? Reforma zakładała, że mieszkaniec może w ramach opłaty za odbiór odpadów korzystać z kontenerów oraz wywozić odpady na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każda gmina lub związek gmin miały dysponować takim PSZOK-iem. Niestety 15% gmin nie utworzyło jeszcze takiego punktu. Poza tym NIK wykazał, że jest problem z odbiorem nietypowych odpadów. Gmina nie jest zobowiązana przyjechać po zużyty tapczan. A mieszkańcom nie chce się lub nie mają odpowiedniego pojazdu do przewiezienia wielkogabarytowych odpadów na teren PSZOK-a.
Jak długo mentalność mieszkańców się nie zmieni, a zakres obowiązków gmin nie zostanie rozszerzony tak długo możemy spodziewać się odpadów m.in. w lasach.

środa, 12 sierpnia 2015

Rozporządzenia Ministra do Komisji Europejskiej

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami stracił cierpliwość do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska ws. instalacji MBP. Postanowił złożyć skargę do Komisji Europejskiej. 

W tym roku ukazało się kilka projektów rozporządzenia Ministra Środowiska ws. instalacji MBP - w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz dwa w lipcu. Największe emocje wzbudził projekt kwietniowy, gdyż stawiał wymogi, jakich część instalacji obecnie działających nie spełniały. Wymagane byłoby kolejne doposażenie albo całkowita modernizacja zakładu. Branża była oburzona. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zgłaszał swoje uwagi do tego projektu, jednak bezskutecznie. Dla ZPGO nowe rozporządzenie jest cofnięciem się sprzed czasów reformy z 2011 roku, a nie o to chodziło. Z powodu braku reakcji ze strony Ministerstwa ZPGO złożyło skargę do Komisji Europejskiej, której treść opublikował Portal Samorządowy.

wtorek, 4 sierpnia 2015

1000 pierwszych użytkowników na plus

Recyclingo.com ogłasza wakacyjną promocję. Pierwszych 1000 użytkowników zyska! 

Wakacje w pełni, a to czas kojarzący się z przyjemnościami. Ten czas także my chcemy umilić. Dla pierwszych 1000 użytkowników mamy niespodziankę - przy rejestracji gratis zostanie aktywowana funkcja rozszerzonej wizytówki, które umożliwia zamieszczeni materiałów marketingowych własnej firmy. W bezpłatnym pakiecie będzie można korzystać też z możliwości umieszczania aukcji, ofert, jak i prezentację firm, korzystać z doradcy technologicznego oraz pełnej wyszukiwarki podmiotów. Rejestracja możliwa jest na naszej stronie internetowej www.recyclingo.com