czwartek, 31 grudnia 2015

Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji nadchodzącego roku 2016 chcielibyśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia - lepszego stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu poziomu recyklingu.
Źródło zdjęcia: www.depositphotos.pl/a-poselenov

środa, 16 grudnia 2015

Egzekucji opłat za odpady na razie nie będzie

W najbliższym czasie włodarze gmin czy miast nie będą mogli prowadzić egzekucji opłat za odpady. A to ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie nowej ustawy o administracji podatkowej. 

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast czekali z niecierpliwością na wejście nowej ustawy o administracji podatkowej. Pierwotnie termin jej obowiązywania miał przypaść na 1 stycznia 2016 roku, czyli za ponad dwa tygodnie. Tymczasem termin ten został przesunięty o ponad pół roku - 1 lipca 2016. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości administracja skarbowa nie jest gotowa na realizację przepisów wynikających z noweli. Nowa ustawa zakładała m.in. powołanie asystenta podatkowego. Natomiast przedstawiciele gmin mieliby prawo do prowadzenia egzekucji opłat samorządowych, w tym za odpady. Dzięki temu sprawniej następowałoby rozliczenie z podatnikami za usługi związane z prowadzeniem gospodarki odpadami. Pozostaje cierpliwie czekać.

czwartek, 10 grudnia 2015

Zostań recyklerem!

Czy zawodu recyklera można się nauczyć? Recykling sprawie wiele problemów, przede wszystkim przedsiębiorcom. Głównie z powodu zmieniającego się prawa, ale i składu odpadów. 

Aby rozwikłać pewne problemy z tym związane w Warszawie odbyło się seminarium EwasteR "Tworzenie kwalifikacji w obszarze zarządzania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Organizatorem był EwasteR Project Community. Seminarium odbyło się w ramach Programu Erasmus Plus. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się tematy tj. podział kwalifikacji w obszarze odpadów elektrycznych i elektronicznych, Krajowe Ramy Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz Project EwasteR w kontekście europejskich narzędzi na rzecz uczenia się przez całe życie.

EwasteR Project Community jest to inicjatywa, która kreuje i testuje nowe umiejętności zarządzania dla rozwoju obszaru elektroodpadów i ich ponownego użycia w ramach zamkniętego obiegu.

środa, 2 grudnia 2015

Ruszył nabór na dofinansowanie w ramach POIŚ 2014-2020

Ruszyły nabory na wnioski w ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Można już składać wnioski o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań, które mogą liczyć obecnie na dofinansowanie znalazły się:
Działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 zł.
Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 000 000,00 zł.
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000,00 zł na bazy edukacyjne oraz 10 000 000,00 zł na plany ochrony.
Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 84 000 000,00 zł.
Wnioski można składać za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Link bezpośredni znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl

piątek, 27 listopada 2015

Musimy ograniczyć ilość odpadów żywnościowych

Unia Europejska apeluje - musimy ograniczyć ilość gromadzonych odpadów żywnościowych oraz morskich o 1/3 do 2025 roku.

Ograniczenia mają dotyczyć także odpadów znajdujących się na plażach oraz w morzach m.in. narzędzi służących do połowu ryb. Skąd przyszedł pomysł, aby właśnie o 1/3 ograniczyć odpady żywnościowe? Być może ta liczba wynika z danych, które wskazują, że 30% żywności marnuje się i jest wyrzucana.
Problem jest dość poważny, ponieważ poszczególne państwa unijne nie mają nałożonych żadnych sankcji za ewentualne ignorowanie wytycznych dotyczących redukcji odpadów żywnościowych czy morskich.

czwartek, 19 listopada 2015

Parlament Europejski mówi nie spalarniom

Obserwując kierunki wyznaczone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 można było stwierdzić, że projekty związane z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów są traktowane priorytetowo. Tymczasem takiej praktyce Parlament Europejski mówi "NIE". 

Członkowie Parlamentu Europejskiego opowiadają się w większości za stworzeniem tzw. gospodarki zero odpadów. Ma ona na celu zmusić już wytwórców produktów, aby projektował je w taki sposób, by były trwalsze, możliwe do naprawy oraz poddawane recyklingowi. Członkowie Parlamentu Europejskiego proponują także, aby recykling materiałowy osiągnął poziom 70% odpadów komunalnych i 80% opakowaniowych do 2030 roku. Według eurodeputowanych taka gospodarka jest tańsza i daje więcej możliwości niż inwestowanie w drogie instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

czwartek, 12 listopada 2015

Przekręt odpadowy na Opolszczyźnie?

W województwie Opolskim zauważono dużą rozbieżność między poszczególnymi gminami w produkcji odpadów przez mieszkańców. Urząd Marszałkowski podejrzewa, że może dochodzić do matactwa. 

W Opolu w zeszłym roku na jedno mieszkanie przypadło ponad 440 kg odpadów. Natomiast w gminie Pakosłowice już tylko 118 kg. Ten przypadek może nie dziwić. Jednak według gazety Nowa Trybuna Opolska ciekawsze zjawiska można zauważyć w gminie Skoroszyce, gdzie ilość odpadów w ciągu dwóch lat spadła aż o 140 kg. Jak to możliwe? Według Urzędu Marszałkowskiego może dochodzić do fałszowania dokumentów. Firmy transportowe, które odpisały umowy z daną gminą na wywóz odpadów mogą część z nich przypisywać innym gminą, które obsługują lub zakopywać odpady w nielegalnych miejscach.

środa, 4 listopada 2015

Koszta recyklingu baterii wzrosną w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii prawdopodobnie wzrosną koszta związane z prowadzeniem recyklingu zużytych baterii. A to w związku z wprowadzanymi zmianami. 

Wzrost cen dotyczy zbierania i przetwarzania zużytych baterii przenośnych. Według szacunków jedna tona będzie kosztować nawet ok. 1,5 tys. funtów. Wcześniejsze kalkulacje wskazywały na 1,1 tys. funtów. Wzrost kosztów wiąże się ze zmianami, jakie zostaną wprowadzone w kwestii recyklingu zużytych baterii o wadze ponad 4 kg. Oczywiście koszta poniosą producenci baterii.
Zamieszanie wprowadziły przenośne akumulatory ołowiowe, które były źle klasyfikowane. To one doprowadziły do niewłaściwego oszacowania danych przedstawiających liczbę przenośnych baterii, gromadzonych do recyklingu. 
W Wielkiej Brytanii deklaruje się, że poziom zbierania zużytych baterii wynosi 83%. W to wliczono akumulatory kwasowo-ołowiowe. Teraz nacisk zostanie położony na gromadzenie zużytych lżejszych przenośnych baterii.

czwartek, 29 października 2015

O recyklingu na targach Pol-Eco-System

Przez ten tydzień w Poznaniu trwają targi POL-EKO-SYSTEM. Wśród ciekawszych wydarzeń dla recyklerów jest organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz redakcję czasopisma "Recykling" Forum Recyklingu.
Podczas poniedziałkowych spotkań w ramach Forum Recyklingu poruszono głównie temat odpadów opakowaniowych i komunalnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Piotr Barczak z European Environmental Bureau, Krzysztof Baczyński, prezes EKO-PAK, Jakub Tyczkowski z Rekpol-u czy Grzegorz Rękawek z Fundacji PlasticsEurope. Dyskutowano na temat finansowania systemu selektywnej zbiórki, jej zależności z odpowiedzialnością producenta, czy o niskiej efektywności wprowadzanych zmian w regulacjach dotyczących rynku odpadowego, których nie brakowało w tym roku. 

Natomiast podczas środowych wystąpień skupiono się na temacie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów. Polska według raportu GIOŚ ma problemy z osiągnięciem narzuconych efektów zbiórki przez Unię Europejską. Zaproszeni goście próbowali znaleźć odpowiedź, czy będziemy w stanie osiągnąć kol
ejne wymagane poziomy zbiórki. Także istotną kwestią, poruszoną przez Bartosza Kubickiego z Elektrorecykling był temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładach przetwarzania, gdzie jak wiadomo, jest wiele substancji niebezpiecznych i samozapalnych.

Szczegółowe relacje z poszczególnych wystąpień można znaleźć na www.portalkomunalny.pl

piątek, 23 października 2015

POL-EKO-SYSTEM coraz bliżej

Już w przyszłym tygodniu zaczną się jedne z najważniejszych targów z zakresu gospodarki odpadami - POL-EKO-SYSTEM w Poznaniu. 

Targi wcześniej znane pod nazwą, POLEKO, a teraz POL-EKO-SYSTEM, potrwają od 27 do 30 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przewidziano siedem głównych salonów: Aqua-Tech na temat gospodarki wodno-ściekowej, GREENPOWER Salon Czystej Energii, ECO-PROTECT zwiazany z technologiami ochrony środowiska, RECYKLING poświęcony gospodarce odpadami i recyklingowi, KOMTECHNIKA z salonem techniki komunalnej, CITY TRANS PROJEKT na temat transportu zrównoważonego oraz SMART REGION z Salonem Produktów i Usług dla Samorządu.
Jednym z ciekawszych wydarzeń związanych z recyklingiem będzie jak zawsze Forum Recyklingu organizowane przez redakcję miesięcznika Recykling oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zaproszeni eksperci wypowiedzą się na temat m.in. nowych regulacji prawnych, zależności pomiędzy  jakością ziberanych surowców wtórnych, a systemem ich zbiórki czy wyzwania jakie stoją przed odzyskiem i recyklingiem odpadów. Nie zabraknie też omówienia sytuacji na rynku obrotem złomem czy najnowszych trendów w gospodarce metali nieżelaznych. 
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na www.polekosystem.pl

czwartek, 15 października 2015

Czy gminy prowadzą sumiennie selektywną zbiórkę odpadów?

Ukazał się raport na temat zbiórki odpadów opakowaniowych. Wynika z niego, że gminy prowadzą selektywną zbiórkę na własnych zasadach. A są miejsca, gdzie taka zbiórka nie jest w ogóle prowadzona. 

Fundacja na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach RECAL, zleciła przeprowadzenie raportu w celu sprawdzenia stanu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, organizowanych przez gminy w Polsce. 

Badania zostały przeprowadzone we wszystkich gminach Polski. Pod lupę wzięto regulaminy utrzymania czystości i porządku, uchwalone do ostatniego dnia 2014 roku. 
 
W przypadku 15% gmin nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów wielomateriałowych. Natomiast ok. 10% gmin nie prowadzi zbiórki metali. Najmniejszy problem dotyczy szkła - nie jest ono zbierane selektywnie wyłącznie w 4 gminach. Podobnie jest w przypadku zbiórki tworzyw sztucznych - dotyczy on 5 gmin.

wtorek, 6 października 2015

Jest nowa ustawa o ZSEiE

Prezydent podpisał nową Ustawę o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

Nowa ustawa ma spełnić dwa zakładane cele - ograniczenie szarej strefy oraz zwiększenie poziomu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według jej zapisów każdy punkt prowadzący sprzedaż sprzętu RTV i AGD ma bezpłatnie odbierać od klienta zużyty sprzęt jeśli ten nadaje się do ponownego użycia. Natomiast jeśli sprzęt nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji, gdyż jest zdekompletowany, powinien trafić do gminnych PSZOK-ów. 

Jednocześnie ustawa zakłada, że do 2020 roku poziom recyklingu ZSEiE ma osiągnąć minimum 40% masy sprzętu wprowadzonego przez ostatnie trzy lata. Poziom ten ma systematycznie wzrastać - od 2021 r. min. 65% lub 85% wytworzonego zużytego sprzętu. 

Ponadto ustawa przewiduje możliwość dofinansowania stacji demontażu samochodów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Praktycy mają jednak obawy co do funkcjonowania szarej strefy. Według nich przepisy nie zmniejszą jej, ponieważ brakuje zapisów związanych z monitoringiem przepływu elektrodpadów. czwartek, 1 października 2015

Będzie nowelizacja w sprawie odpadów z domków działkowych?

Jest już projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie złożony przez posłów SLD. Właściciele ogródków działkowych mają podpisywać odrębne umowy na odbiór odpadów zielonych. 

Według projektu nowelizacji właściciele ogródków działkowych mieliby podpisywać osobne umowy z firmą zajmującą się zbieraniem odpadów na terenie danej gminy. Takie rozwiązanie miałoby przynieść ulgę tym właścicielom, którzy ze swoich działek korzystają raczej rekreacyjnie. Wywóz odpadów zielonych byłby tańszy. Na chwilę obecną domki letniskowe czy rodzinne domki działkowe podlegają pod stawkę ryczałtową, ustaloną przez gminę. Właściciele domków letniskowych tak naprawdę płacą podwójnie - za wywóz odpadów komunalnych ze swoim mieszkań oraz za wywóz z domków letniskowych. A wysokość tej opłaty jest podobna, co dla autorów projektu, jest niesprawiedliwe.

środa, 23 września 2015

Będzie łatwiej w sprawie raportów w sprawie odpadów!

Przedsiębiorcy często głowili się i troili. Głównie z powodów raportów na temat swoich odpadów. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowym rozporządzeniem, które ma ułatwić proces sprawozdawczości.

Do tej pory, o czym wcześniej pisaliśmy, były różne terminy, wzory raportów oraz organy odpowiadające za przyjmowanie poszczególnych raportów - marszałkowie województw, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska itd. Przedsiębiorcy nie mogli spać po nocach przez tą różnorodność. Jednak ma być łatwiej. Ministerstwo Środowiska ma wydać rozporządzenie, obowiązujące od stycznia 2016 roku, które będzie zawierać wzory wszystkich raportów i sprawozdań. Jednak jeszcze za rok 2016 przedsiębiorcy będą rozliczać się po staremu. Pomimo, że rozporządzenie ma wyjść na początku 2016 roku to dotyczyć będzie dopiero sprawozdań składanych za 2017 rok.

Dużym ułatwieniem ma być możliwość składania raportów on-line. Odpowiednia baza formularzy ma powstać w przyszłym roku.  

piątek, 18 września 2015

Tylko połowa gmin zbiera bioodpady

Jak donosi najświeższy raport współpracownika Instytutu Sobieskiego, Tomasza Stysia, nieco ponad połowa gmin prowadzi zbiórkę bioodpadów. 

Tak stan rzeczy może wynikać z braku wymogu selektywnej zbiórki bioodpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska jedynie traktuje o obowiązkowej selektywnej zbiórce papieru, PET, szkła i metalu.
Według raportu ok. 53% gmin prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Najgorzej wypadają woj. podlaskie - 31% gmin i woj. wielkopolskie - 32%. Natomiast najwięcej gmin, które zajęły się tym tematem jest w woj. warmińsko-mazurskim - 72%.
Skąd problem selektywnej zbiórki bioodpadów? Po pierwsze, nie ma wymogów prawnych. Po drugie, zamiast do instalacji bioodpady trafiają do przydomowych kompostowników. Po trzecie, bioodpady najczęściej trafiają na składowiska.
Tematu nie można zamieść pod dywan. Według naszych zobowiązań do 2020 roku zobligowaliśmy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska. Czy z takimi wskaźnikami to się uda? Najbliższe lata pokażą.

środa, 9 września 2015

Coraz drożej za gospodarkę odpadami. Spisek?

Samorządy płaczą i płacą. Gdzie tkwi problem? Ich zdaniem w rosnących cenach za odbiór odpadów i spisek firm zewnętrznych. 

Pomimo, że rocznica reformy śmieciowej z 2011 roku już była dawno to komentarze nie milkną. Samorządy uskarżają się na złe jej funkcjonowanie. Reforma zakłada, że samorządy ogłaszają przetargi na wykonanie zadania, jakim jest gospodarowanie odpadami. Jednak z roku na rok widzą, że firmy zewnętrzne, które wygrywają przetargi podnoszą ceny za swoje usługi. Ich zdaniem panuje spisek wśród firm, które podzieliły się rynkiem i specjalnie nie startują w niektórych przetargach, aby nie stanowić dla siebie konkurencji. 
Ministerstwo sprawę komentuje krótko - to wójt, burmistrz czy prezydent miasta wybiera w przetargu firmę, która będzie obsługiwać daną gminę. Pewne koszty zostały zweryfikowane przez rzeczywistość np. prowadzenie PSZOK-ów i dlatego te ceny wzrosły.

środa, 26 sierpnia 2015

Rynek odpadowy pod lupą

Komisja Europejska wzięła rynek odpadowy pod lupę. W badaniu można uczestniczyć do 4 września.
Według przepisów unijnych, obieg towarem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej jest nieograniczony, poza drobnymi wyjątkami. Aby usprawnić jego funkcjonowanie Komisja Europejska w styczniu rozpoczęła badania. Jeszcze przez ponad tydzień można za pomocą ankiety pomóc w określeniu barier w rozwoju rynku odpadowego. Kwestionariusze są dostępne na stronie www.ec.europa.eu.

środa, 19 sierpnia 2015

Problem dzikich wysypisk wciąż jest!

Reforma śmieciowa z 2011 roku miała zlikwidować problem tzw. dzikich wysypisk. Niestety jest jeszcze wiele czarnych punktów, gdzie takie nielegalne wysypiska się pojawiają. 

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli do 1 lipca 2013 roku było ok. 45 tys. dzikich wysypisk. Po 2013 roku przybyło ich w ciągu roku o 31 tys. Pytanie dlaczego? Reforma zakładała, że mieszkaniec może w ramach opłaty za odbiór odpadów korzystać z kontenerów oraz wywozić odpady na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każda gmina lub związek gmin miały dysponować takim PSZOK-iem. Niestety 15% gmin nie utworzyło jeszcze takiego punktu. Poza tym NIK wykazał, że jest problem z odbiorem nietypowych odpadów. Gmina nie jest zobowiązana przyjechać po zużyty tapczan. A mieszkańcom nie chce się lub nie mają odpowiedniego pojazdu do przewiezienia wielkogabarytowych odpadów na teren PSZOK-a.
Jak długo mentalność mieszkańców się nie zmieni, a zakres obowiązków gmin nie zostanie rozszerzony tak długo możemy spodziewać się odpadów m.in. w lasach.

środa, 12 sierpnia 2015

Rozporządzenia Ministra do Komisji Europejskiej

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami stracił cierpliwość do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska ws. instalacji MBP. Postanowił złożyć skargę do Komisji Europejskiej. 

W tym roku ukazało się kilka projektów rozporządzenia Ministra Środowiska ws. instalacji MBP - w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz dwa w lipcu. Największe emocje wzbudził projekt kwietniowy, gdyż stawiał wymogi, jakich część instalacji obecnie działających nie spełniały. Wymagane byłoby kolejne doposażenie albo całkowita modernizacja zakładu. Branża była oburzona. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zgłaszał swoje uwagi do tego projektu, jednak bezskutecznie. Dla ZPGO nowe rozporządzenie jest cofnięciem się sprzed czasów reformy z 2011 roku, a nie o to chodziło. Z powodu braku reakcji ze strony Ministerstwa ZPGO złożyło skargę do Komisji Europejskiej, której treść opublikował Portal Samorządowy.

wtorek, 4 sierpnia 2015

1000 pierwszych użytkowników na plus

Recyclingo.com ogłasza wakacyjną promocję. Pierwszych 1000 użytkowników zyska! 

Wakacje w pełni, a to czas kojarzący się z przyjemnościami. Ten czas także my chcemy umilić. Dla pierwszych 1000 użytkowników mamy niespodziankę - przy rejestracji gratis zostanie aktywowana funkcja rozszerzonej wizytówki, które umożliwia zamieszczeni materiałów marketingowych własnej firmy. W bezpłatnym pakiecie będzie można korzystać też z możliwości umieszczania aukcji, ofert, jak i prezentację firm, korzystać z doradcy technologicznego oraz pełnej wyszukiwarki podmiotów. Rejestracja możliwa jest na naszej stronie internetowej www.recyclingo.com

piątek, 31 lipca 2015

Prawie 4,5 mld zł na ochronę środowiska

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził budżet na przyszły rok. Ponad 4,5 mld zł przeznaczy na ochronę środowiska.

NFOŚiGW ogłosił oficjalnie - budżet na 2016 r. wyniesie 4,5 mld zł, z czego ok. 1,7 mld zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Na projekty na rzecz gospodarki odpadami przeznaczono 992 mln zł, na ochronę powietrza 900 mln zł. Podmioty realizujące projekty międzywydziałowe oraz na ochronę różnorodności biologicznej i funkcję ekosystemów mogą w sumie liczyć na 550 mln, zaś działania podjęte na rzecz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi - 500 mln zł.

wtorek, 28 lipca 2015

Gminy same wybiorą model seketywnej zbiórki

Maciej Grabowski, Minister Środowiska, podczas wizyty Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gaci powiedział jasno - gminy same będą stanowić o tym, jaki model selektywnej zbiórki zastosują. 

Samorządy bały się rozporządzenia w sprawie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o której do niedawna mówiono w Ministerstwie Środowiska. Dzisiejsze zapewnienia Ministra jednak ich uspokoiły. Rozporządzenia nie będzie, a gminy same będą decydować, jaki model selektywnej zbiórki prowadzić. Pierwotnie proponowano, aby z odpadów wydzielano aż 12 frakcji odpadów, zrezygnować ze zbierania dwupojemnikowego u tzw. źródła czy ujednolicić pojemniki na odpady. Samorządy miały wybrać jeden z trzech proponowanych modeli. Na dzień dzisiejszy samorządy same regulują, jak prowadzona jest selektywna zbiórka. Niektóre z nich proponują podział odpadów na tzw. mokre i suche, inne zakładają wydzielenie odpadów zmieszanych oraz makulatury, szkła czy PET. Dlatego mieszkańcy gmin indywidualnie muszę zapoznać się z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy.

czwartek, 23 lipca 2015

Jest już rozporządzenie w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Wczoraj Ministerstwo opublikowało rozporządzenie ws. wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Już jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. Obowiązek sporządzania takich dokumentów nałożyła na nas Unia Europejska, która chce mieć gwarancję, że deklarowane inwestycje zostaną zrealizowane. Tylko te projekty, które zostaną zgłoszone do wojewódzkich planów będą miały szanse na dofinansowanie ze środków unijnych.
Rozporządzenia określa w jaki sposób przygotować zestawienia istniejących oraz planowanych RIPOK-ów, instalacji, zakładów czy składowisk. Wszelkie zmiany w obecnych planach mają zostać wprowadzone do 30.06.2016 r. Rozporządzenie można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego - www.rcl.gov.pl

poniedziałek, 20 lipca 2015

Recykling Rejs 2015 zakończony sukcesem

W piątek zakończył się Recykling Rejs 2015. Dominik Dobrowolski, ekolog, opłynął kajakiem wybrzeże Bałtyku. 

Zakończył się piąty Recykling Rejs po Bałtyku Dominika Dobrowolskiego. Ekolog przepłynął sam kajakiem wybrzeże Bałtyku od Szczecina do Gdyni. Po drodze zatrzymywał się w nadmorskich miejscowościach - sprzątał palże oraz spotykał się z mieszkańcami  jak i turystami. Współorganizatorem wyprawy była Fundacja PlasticsEurope Polska. Szczegółowe relacje z wyprawy są dostępne na www.recykling-rejs.pl

czwartek, 16 lipca 2015

Zakończenie Recykling Rejs 2015

Recykling Rejs po Bałtyku dziś oficjalnie się kończy. Ostatni przystanek Dominika Dobrowolskiego jest w Gdyni. 

Właśnie dziś przed południem Dominik Dobrowolski zakończy swój rejs po Bałtyku - Recykling Rejs. O godzinie 11 na gdyńskiej plaży przy Skwerze Kościuszki odbędzie się konferencja prasowa, podczas której ekolog dokona podsumowania swojej wyprawy i stanu czystości Bałtyku. Zaplanowano także rundę honorową z kajakarzami, wodnikami itd.

wtorek, 14 lipca 2015

Rejs po Bałtyku na półmetku

Dominik Dobrowolski 2 lipca ruszył kajakiem wzdłuż polskiego wybrzeża. A wszystko to,            aby promować eko-postawę. 

Od początku lipca Dominik Dobrowolski swoim kajakiem odwiedził plaże na Wyspie Wolin,
a także w Dziwnowie, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Mielnie, Unieściu, czy Kołobrzegu. Z obserwacji ekologa-podróżnika wynika, że na plażach jest dość czysto. Jedynie w Mielnie było sporo petów.
Niestety podróż nie przebiega gładko. Zmiany pogodowe, silny wiatr, innym razem upały dają się we znaki. Jednak Dominik Dobrowolski nie poddaje się i płynie dalej. Życzymy powodzenia!

sobota, 11 lipca 2015

O skutecznym wykorzystywaniu zasobów w UE

Podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego posłowie dyskutowali o gospodarce zasobooszczędnościowej.

W prowadzeniu tzw. gospodarki zamkniętego obiegu posłowie Parlamentu Europejskiego upatrują ogromną szansę - według nich powstanie aż 18 000 nowych miejsc pracy oraz przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Jednak aby wszystko funkcjonowało prawidłowo potrzebne są zmiany legislacyjne, o które apelowali deputowani w kierunku Komisji Europejskiej.
Wśród postulatów znalazła się potrzeba promocji tworzenia trwałych produktów oraz przedłużania ich trwałości i przydatności do ponownego użycia. Ponadto należy całkowicie zredukować zużycie zasobów do zrównoważonych poziomów, wykorzystanie zasobów odnawialnych. Do 2030 roku na szczeblu Unii Europejskiej powinna zostać zwiększona produktywność zasobów o 30%.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego podkreślają, że zmiany legislacyjne w postaci wniosków Komisja Europejska powinna złożyć do końca bieżącego roku.

środa, 8 lipca 2015

Radzimy sobie z bioodpadami

W Polsce stawiamy na recykling. Tak jak z resztą w całej Europie. Jeśli przyjrzymy się altanom osiedlowym to coraz częściej widzimy ład i porządek.
Jedna rzecz jest zastanawiająca. Co dzieje się z odpadami biodegradowalnymi? jak okiem sięgnąć mamy pojemniki na tworzywa sztuczne, makulaturę i szkło. Nawet po kilka do jednego surowca na terenie altany osiedlowej. Natomiast odpady bio są wyrzucane albo do kontenerów na odpady zmieszane albo na np. jeden z kilku kontenerów na tego typu odpady. Czyżbyśmy nie produkowali bioodpadów? Według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli gminy mają najmniejszy problem z tego typu odpadami. Na 20 tylko 2 nie radzą sobie z tym problemem, a osiągnięcie wskaźników ograniczenia składowania bioodpadów do 2020 r. do 35% jest według NIK możliwe do osiągnięcia.

środa, 1 lipca 2015

NFOŚiGW przeznaczy ponad 2 mln na ochronę środowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 2 mld zł na realizację czterech programów w III kwartale tego roku.
Prosument, Kawka, E-Kumulator i Lemur - na realizację tych programów można liczyć na wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW. Nabór ruszy w III kwartale 2015 roku.
W najbliższym czasie NFOŚiGW ogłosi nabór wniosków na E-Kumulator. Ten program jest skierowany dla przedsiębiorców, którzy  chcą ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko m.in. poprzez ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. Otrzymają preferencyjne pożyczki od 0,5 do 90 mln zł na ten cel.
W ramach Prosumenta beneficjenci otrzymają dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródłach energii. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022. Ponadto do końca 2016 roku będzie możliwość uzyskania wyższej dotacji np. w systemy fotowoltaiczne, aż do 40% kosztów kwalifikowanych.
Lemur ma na celu propagowanie energooszczędnych standardów w budownictwie. Budżet Lemura wynosi do 290 mln zł, z czego aż do 28 mln zł w formie dofinansowania bezzwrotnego.
Kawka ma na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji. O wsparcie będą mogły ubiegać się miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Całkowity budżet tego programu wynosi prawie 120 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 90% kosztów kwalifikowanych.
O naborze NFOŚiGW będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl