czwartek, 31 grudnia 2015

Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji nadchodzącego roku 2016 chcielibyśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia - lepszego stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu poziomu recyklingu.
Źródło zdjęcia: www.depositphotos.pl/a-poselenov

środa, 16 grudnia 2015

Egzekucji opłat za odpady na razie nie będzie

W najbliższym czasie włodarze gmin czy miast nie będą mogli prowadzić egzekucji opłat za odpady. A to ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie nowej ustawy o administracji podatkowej. 

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast czekali z niecierpliwością na wejście nowej ustawy o administracji podatkowej. Pierwotnie termin jej obowiązywania miał przypaść na 1 stycznia 2016 roku, czyli za ponad dwa tygodnie. Tymczasem termin ten został przesunięty o ponad pół roku - 1 lipca 2016. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości administracja skarbowa nie jest gotowa na realizację przepisów wynikających z noweli. Nowa ustawa zakładała m.in. powołanie asystenta podatkowego. Natomiast przedstawiciele gmin mieliby prawo do prowadzenia egzekucji opłat samorządowych, w tym za odpady. Dzięki temu sprawniej następowałoby rozliczenie z podatnikami za usługi związane z prowadzeniem gospodarki odpadami. Pozostaje cierpliwie czekać.

czwartek, 10 grudnia 2015

Zostań recyklerem!

Czy zawodu recyklera można się nauczyć? Recykling sprawie wiele problemów, przede wszystkim przedsiębiorcom. Głównie z powodu zmieniającego się prawa, ale i składu odpadów. 

Aby rozwikłać pewne problemy z tym związane w Warszawie odbyło się seminarium EwasteR "Tworzenie kwalifikacji w obszarze zarządzania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Organizatorem był EwasteR Project Community. Seminarium odbyło się w ramach Programu Erasmus Plus. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się tematy tj. podział kwalifikacji w obszarze odpadów elektrycznych i elektronicznych, Krajowe Ramy Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz Project EwasteR w kontekście europejskich narzędzi na rzecz uczenia się przez całe życie.

EwasteR Project Community jest to inicjatywa, która kreuje i testuje nowe umiejętności zarządzania dla rozwoju obszaru elektroodpadów i ich ponownego użycia w ramach zamkniętego obiegu.

środa, 2 grudnia 2015

Ruszył nabór na dofinansowanie w ramach POIŚ 2014-2020

Ruszyły nabory na wnioski w ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Można już składać wnioski o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań, które mogą liczyć obecnie na dofinansowanie znalazły się:
Działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 zł.
Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 000 000,00 zł.
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000,00 zł na bazy edukacyjne oraz 10 000 000,00 zł na plany ochrony.
Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 84 000 000,00 zł.
Wnioski można składać za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Link bezpośredni znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl