środa, 23 września 2015

Będzie łatwiej w sprawie raportów w sprawie odpadów!

Przedsiębiorcy często głowili się i troili. Głównie z powodów raportów na temat swoich odpadów. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowym rozporządzeniem, które ma ułatwić proces sprawozdawczości.

Do tej pory, o czym wcześniej pisaliśmy, były różne terminy, wzory raportów oraz organy odpowiadające za przyjmowanie poszczególnych raportów - marszałkowie województw, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska itd. Przedsiębiorcy nie mogli spać po nocach przez tą różnorodność. Jednak ma być łatwiej. Ministerstwo Środowiska ma wydać rozporządzenie, obowiązujące od stycznia 2016 roku, które będzie zawierać wzory wszystkich raportów i sprawozdań. Jednak jeszcze za rok 2016 przedsiębiorcy będą rozliczać się po staremu. Pomimo, że rozporządzenie ma wyjść na początku 2016 roku to dotyczyć będzie dopiero sprawozdań składanych za 2017 rok.

Dużym ułatwieniem ma być możliwość składania raportów on-line. Odpowiednia baza formularzy ma powstać w przyszłym roku.  

piątek, 18 września 2015

Tylko połowa gmin zbiera bioodpady

Jak donosi najświeższy raport współpracownika Instytutu Sobieskiego, Tomasza Stysia, nieco ponad połowa gmin prowadzi zbiórkę bioodpadów. 

Tak stan rzeczy może wynikać z braku wymogu selektywnej zbiórki bioodpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska jedynie traktuje o obowiązkowej selektywnej zbiórce papieru, PET, szkła i metalu.
Według raportu ok. 53% gmin prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Najgorzej wypadają woj. podlaskie - 31% gmin i woj. wielkopolskie - 32%. Natomiast najwięcej gmin, które zajęły się tym tematem jest w woj. warmińsko-mazurskim - 72%.
Skąd problem selektywnej zbiórki bioodpadów? Po pierwsze, nie ma wymogów prawnych. Po drugie, zamiast do instalacji bioodpady trafiają do przydomowych kompostowników. Po trzecie, bioodpady najczęściej trafiają na składowiska.
Tematu nie można zamieść pod dywan. Według naszych zobowiązań do 2020 roku zobligowaliśmy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowiska. Czy z takimi wskaźnikami to się uda? Najbliższe lata pokażą.

środa, 9 września 2015

Coraz drożej za gospodarkę odpadami. Spisek?

Samorządy płaczą i płacą. Gdzie tkwi problem? Ich zdaniem w rosnących cenach za odbiór odpadów i spisek firm zewnętrznych. 

Pomimo, że rocznica reformy śmieciowej z 2011 roku już była dawno to komentarze nie milkną. Samorządy uskarżają się na złe jej funkcjonowanie. Reforma zakłada, że samorządy ogłaszają przetargi na wykonanie zadania, jakim jest gospodarowanie odpadami. Jednak z roku na rok widzą, że firmy zewnętrzne, które wygrywają przetargi podnoszą ceny za swoje usługi. Ich zdaniem panuje spisek wśród firm, które podzieliły się rynkiem i specjalnie nie startują w niektórych przetargach, aby nie stanowić dla siebie konkurencji. 
Ministerstwo sprawę komentuje krótko - to wójt, burmistrz czy prezydent miasta wybiera w przetargu firmę, która będzie obsługiwać daną gminę. Pewne koszty zostały zweryfikowane przez rzeczywistość np. prowadzenie PSZOK-ów i dlatego te ceny wzrosły.