niedziela, 28 września 2014

Niewłaściwe przetwarzanie szczególnie niebezpiecznych elektroodpadów

Niewłaściwe utylizowanie i przetwarzanie szczególnie niebezpiecznych elektroodpadów jest przyczyną realnego zagrożenia katastrofą ekologiczną. W Polsce jest to nie tylko kwestia braku odpowiednich regulacji prawnych i sprawnego systemu nadzoru. To przede wszystkim problem mentalności społeczeństwa przyzwyczajonego do wyborów drogi łatwej, wygodnej i mniej kosztownej.  

Zagrożenie katastrofą ekologiczną spowodowaną niewłaściwym utylizowaniem i przetwarzaniem szczególnie niebezpiecznych odpadów to coraz bardziej realne widmo naszego globu. Według ustawy o elektroodpadach  z 2005, wśród tej grupy śmieci wyróżniamy :
 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego ( lodówki, pralki)
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, żelazka)
 • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, telefony)
 • Sprzęt audiowizualny (radia, telewizory)
 • Sprzęt oświetleniowy (lampy)
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, kosiarki)
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, termostaty)
 • Automaty do wydawania ( automaty z kawą, bankomaty) 
Statystyki wykazują, iż rocznie produkujemy około 4 kg elektrośmieci w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z czego przetwarzamy niecałe 60%. Z prostego równania matematycznego wynika więc, że blisko 40% elektroodpadów zostaje utylizowana w niewłaściwy sposób. Sprzęt ten, a w szczególności jego pozostałości, jest dla nas niebezpieczny z powodu wysokiej zawartości substancji szkodliwych takich jak: rtęć, ołów, brom, chrom, kadm, freon czy azbest. Związki te wydzielane są w nasilonym stopniu w momencie niewłaściwej utylizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, istnieje obligatoryjny nakaz selektywnego gromadzenia, a co za tym idzie- zakaz wyrzucania takich odpadów do śmietników komunalnych pod rygorem kary ( w naszym kraju jest to kwota do 5.000 zł). Mamy więc obowiązek oddawania takiego sprzętu, a firmy zajmujące się jego zbiórką przyjęcia go za darmo i dalszego przetworzenia w ściśle określonych procedurach.

Praktyka recyklingu w Polsce wygląda jednak zgoła inaczej. Z jednej strony problem leży po stronie społeczeństwa, które albo latami przechowuje zepsuty i nieużywany sprzęt ( w nadziei, że się kiedyś przyda/naprawi) albo, co gorsza, wyrzuca na pobliski śmietnik, rów, las ( z braku woli dowiedzenia się gdzie i w jaki sposób można taki sprzęt oddać).
  
Z drugiej strony śmieciowego problemu są organizacje odzysku, które „profesjonalnie” zajmują się jego utylizacją. Są to przeważnie firmy, których główna działalność to sprzedaż sprzętu elektronicznego a recycling to tylko poboczna aktywność wymuszona w głównej mierze przepisami.  I tu okazuje się, iż zamiast fachowej pracy związanej z unieszkodliwianiem i dalszym przetwarzaniem sprzętu jest walka o „kwit” ( wymagane przepisami potwierdzenie odbioru i przetworzenia danego sprzętu). Taniej bowiem i łatwiej jest w niewłaściwy sposób zutylizować sprzęt, np. poza teren firmy (otrzymując wcześniej wymagany kwit) niż przetworzyć całą ilość 

sobota, 20 września 2014

dochodowe paliwa odpadowe

Gospodarowanie odpadami to największe wyzwanie ostatnich lat. Na świecie rokrocznie produkuje się miliardy ton śmieci, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Generują one problemy ekonomiczne, ekologiczne i logistyczne.


Wielomilionowe nakłady na gospodarowanie odpadami to poważny wydatek z budżetów państw Unii Europejskiej. Ogromny problem stanowi ich składowanie i utylizacja. Z każdym rokiem przybywa również „naturalnych wysypisk śmieci”, z którymi nieudolnie walczą samorządy - szacuje się, iż obecnie w Polsce jest ich nawet 15.000. Odpady to też coraz głębsza degradacja środowiska naturalnego spowodowana chociażby wysoką emisją gazów.

Jednym z bardziej dochodowych sposobów na uniknięcie śmieciowej katastrofy ekologicznej są paliwa alternatywne z odpadów. Paliwo alternatywne są to odpady palne o unormowanych właściwościach jakościowych powstałe w wyniku zmieszania i termicznego przekształcenia odpadów  innych niż niebezpieczne. Do jego produkcji wykorzystuje się suche odpady niezdolne do innego przetworzenia np. tkaniny, tektura, tworzywa sztuczne. Z uwagi na wysoką kaloryczność tak powstałych odpadów (nierzadko jest ona zbliżona do kaloryczności węgla) paliwo takie ma szerokie zastosowanie w przemyśle.

W dobie realnego zagrożenia wyczerpania naturalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego warto inwestować w produkcję ich ekologicznych zamienników. Trud podjęty w tym kierunku zaprocentuje nie tylko pod względem finansowym, ale i przyczyni się do ochrony naszej planety. Odzyskiwanie energii z odpadów zniweluje logistyczny i ekonomiczny problem ich składowania ale przede wszystkim przyczyni się w widoczny sposób do zmniejszenia emisji gazów. Ekonomiczny aspekt odzyskiwania energii z odpadów nie pozostaje również bez znaczenia, gdyż paliwo takie jest tańsze od paliw konwencjonalnych.


Branża alternatywnych paliw odpadowych to coraz silniej rozwijająca się gałąź gospodarki. Skupia ona producentów odpadów, firmy transportowe oraz te, które zajmują się pozyskiwaniem energii.  Miejscem spotkania interesów wszystkich tych podmiotów jest Recyclingo.pl jako platforma na której w formie licytacji na aukcji można zakupić powyższe dobra za jak najniższą cenę lub uzyskać szczegółowe informacja i przegląd wiodących firm w tym sektorze.  

poniedziałek, 8 września 2014

Kontenery do segregacji odpadów cz.3

Dzisiaj kolejna część z cyklu kontenery do segregacji odpadów. Bohaterem tej części jest kolor biały. Jak pamiętamy  z poprzednich dwóch części do pojemników o kolorze niebieskim wrzucamy papier a do pojemnika żółtego plastik i metal. Natomiast do białych pojemników wrzucamy szkło białe. Co przez to rozumieć? Są to:
·         butelki i  szklane po napojach i żywności
·         butelki po napojach alkoholowych
·         szklane opakowania po kosmetykach
Należy uważać, aby przypadkiem nie wrzucić tutaj następujących rzeczy:
·         szkła stołowego
·         fajansu
·         porcelany i ceramiki
·         luster
·         szkła okiennego
·         żarówek
·         lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
·         reflektorów
·         izolatorów
·         szkła żaroodpornego
·         doniczek
·         szkła okularowego
·         ekranów i lamp telewizyjnych
·         szyb samochodowych

Trzeba tylko pamiętać, aby nie tłuc szkła przed wrzuceniem oraz aby było ono czyste. Już niedługo kolejna część artykułów o kontenerach do segregacji odpadów.

wtorek, 2 września 2014

Kontenery do segregacji odpadów cz.2

W pierwszej części omówiony został niebieski kontener. W tej części poznamy bliżej kolor żółty. Do tego kontenera można plastik oraz aluminium, czyli:
 • zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek),
 • plastikowe nakrętki,
 • zgniecione aluminiowe puszki po napojach,
 • metalowe puszki po konserwach i przetworach,
 • zgniecione kartony po mleku i napojach (bez nakrętek),
 • torebki, folie
 • worki, reklamówki,
 • koszyczki po owocach.

Trzeba, jednak uważać, aby w środku nie znalazły się:
 • butelki i pojemniki z zawartością,
 • plastikowe zabawki,
 • plastikowe opakowania po lekach,
 • opakowania po wyrobach garmażeryjnych,
 • opakowania po olejach spożywczych i silnikowych,
 • części samochodowe,
 • opakowań po aerozolach,
 • puszek po farbach i innych silnych środkach chemicznych,
 • meble i ich części,
 • jednorazowe naczyń,
 • sprzętu AGD.

Z dodatkowych uwag trzeba pamiętać, aby wszystkie pojemniki po jogurtach, puszki po przetworach, kartony po sokach i mleku były umyte i wysuszo. Trze również usunąć z nich etykiety. Nie jest to wymagane przez prawo, ale warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Pamiętaj, że resztki żywności szybko się psują, szczególnie gdy jest gorąco, a śmieci nie są wywożone zbyt często.
Nie można zapomnieć również o tym, żeby przed wrzuceniem opakowań do kontenera zgnieść je, wtedy zajmą mniej miejsca.