czwartek, 29 października 2015

O recyklingu na targach Pol-Eco-System

Przez ten tydzień w Poznaniu trwają targi POL-EKO-SYSTEM. Wśród ciekawszych wydarzeń dla recyklerów jest organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz redakcję czasopisma "Recykling" Forum Recyklingu.
Podczas poniedziałkowych spotkań w ramach Forum Recyklingu poruszono głównie temat odpadów opakowaniowych i komunalnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Piotr Barczak z European Environmental Bureau, Krzysztof Baczyński, prezes EKO-PAK, Jakub Tyczkowski z Rekpol-u czy Grzegorz Rękawek z Fundacji PlasticsEurope. Dyskutowano na temat finansowania systemu selektywnej zbiórki, jej zależności z odpowiedzialnością producenta, czy o niskiej efektywności wprowadzanych zmian w regulacjach dotyczących rynku odpadowego, których nie brakowało w tym roku. 

Natomiast podczas środowych wystąpień skupiono się na temacie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów. Polska według raportu GIOŚ ma problemy z osiągnięciem narzuconych efektów zbiórki przez Unię Europejską. Zaproszeni goście próbowali znaleźć odpowiedź, czy będziemy w stanie osiągnąć kol
ejne wymagane poziomy zbiórki. Także istotną kwestią, poruszoną przez Bartosza Kubickiego z Elektrorecykling był temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładach przetwarzania, gdzie jak wiadomo, jest wiele substancji niebezpiecznych i samozapalnych.

Szczegółowe relacje z poszczególnych wystąpień można znaleźć na www.portalkomunalny.pl

piątek, 23 października 2015

POL-EKO-SYSTEM coraz bliżej

Już w przyszłym tygodniu zaczną się jedne z najważniejszych targów z zakresu gospodarki odpadami - POL-EKO-SYSTEM w Poznaniu. 

Targi wcześniej znane pod nazwą, POLEKO, a teraz POL-EKO-SYSTEM, potrwają od 27 do 30 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przewidziano siedem głównych salonów: Aqua-Tech na temat gospodarki wodno-ściekowej, GREENPOWER Salon Czystej Energii, ECO-PROTECT zwiazany z technologiami ochrony środowiska, RECYKLING poświęcony gospodarce odpadami i recyklingowi, KOMTECHNIKA z salonem techniki komunalnej, CITY TRANS PROJEKT na temat transportu zrównoważonego oraz SMART REGION z Salonem Produktów i Usług dla Samorządu.
Jednym z ciekawszych wydarzeń związanych z recyklingiem będzie jak zawsze Forum Recyklingu organizowane przez redakcję miesięcznika Recykling oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zaproszeni eksperci wypowiedzą się na temat m.in. nowych regulacji prawnych, zależności pomiędzy  jakością ziberanych surowców wtórnych, a systemem ich zbiórki czy wyzwania jakie stoją przed odzyskiem i recyklingiem odpadów. Nie zabraknie też omówienia sytuacji na rynku obrotem złomem czy najnowszych trendów w gospodarce metali nieżelaznych. 
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na www.polekosystem.pl

czwartek, 15 października 2015

Czy gminy prowadzą sumiennie selektywną zbiórkę odpadów?

Ukazał się raport na temat zbiórki odpadów opakowaniowych. Wynika z niego, że gminy prowadzą selektywną zbiórkę na własnych zasadach. A są miejsca, gdzie taka zbiórka nie jest w ogóle prowadzona. 

Fundacja na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach RECAL, zleciła przeprowadzenie raportu w celu sprawdzenia stanu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, organizowanych przez gminy w Polsce. 

Badania zostały przeprowadzone we wszystkich gminach Polski. Pod lupę wzięto regulaminy utrzymania czystości i porządku, uchwalone do ostatniego dnia 2014 roku. 
 
W przypadku 15% gmin nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów wielomateriałowych. Natomiast ok. 10% gmin nie prowadzi zbiórki metali. Najmniejszy problem dotyczy szkła - nie jest ono zbierane selektywnie wyłącznie w 4 gminach. Podobnie jest w przypadku zbiórki tworzyw sztucznych - dotyczy on 5 gmin.

wtorek, 6 października 2015

Jest nowa ustawa o ZSEiE

Prezydent podpisał nową Ustawę o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

Nowa ustawa ma spełnić dwa zakładane cele - ograniczenie szarej strefy oraz zwiększenie poziomu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według jej zapisów każdy punkt prowadzący sprzedaż sprzętu RTV i AGD ma bezpłatnie odbierać od klienta zużyty sprzęt jeśli ten nadaje się do ponownego użycia. Natomiast jeśli sprzęt nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji, gdyż jest zdekompletowany, powinien trafić do gminnych PSZOK-ów. 

Jednocześnie ustawa zakłada, że do 2020 roku poziom recyklingu ZSEiE ma osiągnąć minimum 40% masy sprzętu wprowadzonego przez ostatnie trzy lata. Poziom ten ma systematycznie wzrastać - od 2021 r. min. 65% lub 85% wytworzonego zużytego sprzętu. 

Ponadto ustawa przewiduje możliwość dofinansowania stacji demontażu samochodów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Praktycy mają jednak obawy co do funkcjonowania szarej strefy. Według nich przepisy nie zmniejszą jej, ponieważ brakuje zapisów związanych z monitoringiem przepływu elektrodpadów. czwartek, 1 października 2015

Będzie nowelizacja w sprawie odpadów z domków działkowych?

Jest już projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie złożony przez posłów SLD. Właściciele ogródków działkowych mają podpisywać odrębne umowy na odbiór odpadów zielonych. 

Według projektu nowelizacji właściciele ogródków działkowych mieliby podpisywać osobne umowy z firmą zajmującą się zbieraniem odpadów na terenie danej gminy. Takie rozwiązanie miałoby przynieść ulgę tym właścicielom, którzy ze swoich działek korzystają raczej rekreacyjnie. Wywóz odpadów zielonych byłby tańszy. Na chwilę obecną domki letniskowe czy rodzinne domki działkowe podlegają pod stawkę ryczałtową, ustaloną przez gminę. Właściciele domków letniskowych tak naprawdę płacą podwójnie - za wywóz odpadów komunalnych ze swoim mieszkań oraz za wywóz z domków letniskowych. A wysokość tej opłaty jest podobna, co dla autorów projektu, jest niesprawiedliwe.